Indicadores de actividade científica

Estatísticas completas de investigación e transferencia

2016

2015

2014

2013

Evolución de indicadores

Recursos externos totais captados para investigación

Recursos_externos_ga

Documentos publicados en Web of Science

documentos_publicados_ga

Teses defendidas
teses_defendidas_ga
Patentes, rexistros de software e rexistros de propiedade intelectual (RPI)

patentes_ga