Quen somos

José Luis Mínguez Goyanes
Xefe do Servizo
(+34) 981 167 000 (ext. 5684)

 

Rexistro Xeral

Juan García Vázquez
Xefe de Negociado
(+34) 981 167 000 (ext. 1004)

Ángela García Lorenzo
Posto base
(+34) 981 167 000 (ext. 1027)
José María Rey Casal
Posto base
(+34) 981 167 000 (ext. 1977)
Ana Isabel Rodríguez Taboada
Posto base
(+34) 981 167 000 (ext. 1003)
Mª del Mar Sánchez Garrido
Posto base
(+34) 981 167 000 (ext. 1026)

 

Centro de Documentación e Arquivo

Eva Balbina Barreiro Figueroa
Técnico de Arquivo
(+34) 981 167 000 (ext. 5683)

José Felipe Fernández López
Técnico de Arquivo
(+34) 981 167 000 (ext. 5682)