Obradoiros cursos sustentabilidade (fin de semana 10 e 17 marzo)

Obradoiros, traballo de campo e ferramentas online

Módulo de Formación teórico-práctica de até 20 h (incluído traballo autónomo), en sesións de 2 h a elixir.
Certificación oficial e recoñecemento de créditos para estudantes de grao da UDC.

Lugar e datas dos obradoiros (alternativas a elixir)

CUR (Riazor, en fin de semana): 10/03/2018 (10-18 h), 17/03/2018 (10-14 h)

Formulario de inscrición (prazas limitadas)

Contidos

  • Pegada ecolóxica. Pegada da auga. Contaminación acústica
  • Reciclaxe. Recollida selectiva. Obradoiro de compostaxe
  • Auditoría da auga na casa e no centro. Auditoría enerxética.
  • Uso sostible das TIC e ferramentas para a xeoreferencia participativa

Máis información:


Curso Educando para a sustentabilidade
Proxecto UDC + Fundación Alcoa
Organiza: Oficina de Medio Ambiente - Universidade da Coruña