Johanna Elisabeth Van Bruggen

Johanna Elisabeth Van Bruggen

A excelentisima doutora Johanna Elisabeth Van Bruggen a quen se lle recoñece o seu compromiso, desde a terapia ocupacional coa equidade socio e sanitaria, visión estratéxica e acción innovadora capaz de conectar diversos actores, institucións e cidadanía, através de proxectos que promoven a educación e a construción conxunta dunha sociedade máis xusta e inclusiva, mimetizándose coas diferentes realidades socioculturais internacionais.