Valentín Fuster de Carulla

Valentín Fuster de Carulla

O excelentísimo doutor don Valentín Fuster de Carulla, polas súas aportacións á investigación e a difusión do coñecemento científico das enfermidades cardiovasculares, contribuíndo a mellora-la calidade de vida dos cidadáns.