Seamus Heaney

Seamus Heaney

O excelentísimo doutor don Seamus Heaney, polas súas valiosísimas aportacións ás Letras Irlandesas Contemporáneas e, por ende, á súa contribución de gran transcendencia para un maior coñecemento da experiencia humana universal.