Manuel Ramón Llamas Madurga

Manuel Ramón Llamas Madurga

O excelentísimo señor don Manuel Ramón Llamas Madurga, pola súa valiosa contribución promovendo a hidráulica subterránea en España e integrando os valores tecnolóxicos e humanísticos da enxeñería da auga.