Isaac Díaz Pardo

Isaac Díaz Pardo

O excelentísimo señor D. Isaac Díaz Pardo, memoria viva da loita pola liberdade e a democracia, en recoñecemento da súa obra, decisiva para a construcción cultural e industrial de Galicia, fíxose acreedor da máis alta distinción académica da Universidade da Coruña, que na reunión da Mesa do Claustro Universitario do día 13 de decembro de 2006, acordou concederlle o Grao de Doutor Honoris Causa