Isaac Díaz Pardo

Isaac Díaz Pardo

O excelentísimo señor D. Isaac Díaz Pardo, memoria viva da loita pola liberdade e a democracia, en recoñecemento da súa obra, decisiva para a construción cultural e industrial de Galicia.