Emilio González López

Emilio González López

Ó moi ilustre don Emilio González López, pola súa exemplar dedicación universitaria á promoción e defensa dos valores culturais de Galicia.