Domingo García-Sabell Rivas

Domingo García-Sabell Rivas

O excelentísimo señor don Domingo García-Sabell Rivas, polos extraordinarios méritos que concorren na súa persoa como escritor, como médico e humanista comprometido firmemente coa defensa e difusión da cultura de Galicia.