Carmela Arias y Díaz de Rábago

Carmela Arias y Díaz de Rábago

A moi ilustre señora Carmela Arias y Díaz de Rábago, Condesa de Fenosa, pola súa protección, empeño e labor constante en prol das ciencias, das letras e das artes.