Normas do curso

NORMAS DO CURSO 2017/2018 PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO

O número de materias das que deberá matricularse é de tres (9 créditos).

En primeiro curso, no campus da Coruña, dúas son obrigatorias, Psicoloxía e Exploracións Culturais: Arte-Ciencia-Técnica, e a terceira pódese escoller entre as seguintes:


LISTADO DE MATERIAS OPTATIVAS - CAMPUS DA CORUÑA

 

En primeiro curso, no campus da Ferrol, dúas son obrigatorias, Psicoloxía e Historia de Europa, e a terceira pódese escoller entre as seguintes:


 LISTADO DE MATERIAS OPTATIVAS - CAMPUS DE FERROL

 

 

Na elección de asignaturas optativas, os alumnos de 2º, 3º e 4º teñen preferencia.

Ademais das tres materias, poderán matricularse nos talleres, do 7 ao 12 de setembro.

Os/as alumnos/as que formalizaron a preinscrición e non obtiveran praza poderán matricularse como oíntes de dúas materias, do 18 ao 22 de setermbro.

 

DOCUMENTACION NECESARIA PARA MATRICULARSE OS ALUMNOS/AS DE PRIMEIRO CURSO

  • Unha fotografía tamaño carné
  • Unha fotocopia do DNI
  • O xustificante de non estar en situación laboral activa: fotocopia da tarxeta da Seguridade Social, INEM, declaración xurada (facilítase un modelo na oficina da Sénior) ou calquera outro documento que o xustifique.
  • A folla de matrícula e o xustificante de ingreso (DARÁSELLE NO MOMENTO NO QUE VEÑA A FORMALIZAR A MATRÍCULA)

 

NORMAS DO CURSO 2017/2018 PARA O ALUMNADO DE 2º, 3º e 4º CURSO

O número de materias en que vostede deberá matricularse é de tres. Dúas son obrigatorias e a terceira optativa a escoller entre as que figuran no impreso de matrícula baixo a denominación de optativas.

Os impresos de matrícula poden descargarse en: Impresos de Matrícula


IMPORTANTE: Non pode vostede matricularse de materias que xa cursou.


Na elección de materia optativa terán preferencia os alumnos do curso máis alto (4º sobre 3º etc.) e a lista de espera será establecida utilizando a letra que saia do sorteo do día 7 de xullo.

Será necesario un mínimo de 20 alumnos/as para que unha materia optativa sexa impartida.


Ademais das tres materias poderá preinscirbirse nos talleres (do 26 ao 30 de xuño) e nun máximo de dúas materias como oínte (do 18 ao 22 de setembro).


O alumnado que non aprobase/xustificase a asistencia algunha das materias en que se matriculou deberá matricularse de novo doutra disciplina adicional para cubrir todos os créditos necesarios por curso.


Lembren achegar a documentación necesaria: a folla de matrícula e o xustificante do ingreso.

 

Alumnos/as Ointes

Os alumnos/as que xa cursaran os catro cursos e obtiveran o título de Graduado Sénior pola Universidade da Coruña, poderán matricularse como oíntes nun máximo de dúas asignatruras nas que non se cubriran as súas prazas con alumnos/as de matrícula oficial. O prazo de matrícula como oíntes será do 18 ao 22 de setembro.

 

 

O curso comeza o día 9 de outubro.