SAPE

A Universidade da Coruña dispón nos Campus da Coruña e Ferrol dun Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE).

Este servizo ten, cando menos, as funcións seguintes entre outras:

  • Informar sobre as características académicas dos estudos e sobre as súas saídas profesionais.
  • Informar sobre o réxime de acceso e permanencia de estudantes na Universidade da Coruña.
  • Informar sobre os dereitos dos estudantes e asesorar sobre o modo de exercelos e/ou reclamalos.
  • Informar, a nivel xeral e nos Centros, das bolsas e axudas convocadas.
  • Promover a creación de bolsas e axudas e propoñer á Xunta de Goberno as accións a levar a cabo en materia de bolsas, axudas e exencións.
  • Asesorar na búsqueda de emprego.
  • Asesorar na creación de empresas novas.
  • Programas europeos.

 

siguenos en facebook

siguenos en twitter

  

 

 

Actualidade

23 Apr
Programa de Mellora da empregabilidade 2018
16 Apr
Angélica Figueroa Conde-Valvis, Cancro e metástase: na loita contra o cancro
16 Apr
Coa participación do director da Federación de Asociacións de Medicusmundi España
16 Apr
Convocatoria de bolsas de prácticas para estudantes de mestrados
16 Apr
16 Apr
Premio á innovación Navantia para traballos fin de mestrado