Convocatoria contratación laboral PDI (praza 18/2001)

Convocatoria contratación laboral PDI (praza 18/2001)

Anuncio da convocatoria no DOG

Fin prazo presentación de solicitudes: 26 de febreiro de 2018

Data de publicación: 9 de febreiro do 2018

Relación provisional de admitidos e excluídos praza 18/2001

Data de publicación: 1 de marzo do 2018

Relación definitiva de admitidos e excluídos praza 18/2001

Data de publicación: 20 de marzo do 2018

Proceso de selección da praza 18/2001

Criterios de avaliación

18/2001

Proposta da Comisión e acta de puntuacións

18/2001

Resolucións

18/2001

Data de publicación: 30 de abril do 2018