Mestrado en ciencias, tecnoloxías e xestión ambiental

 

TEMPUS-COFUNDED2

 

 

 

 

O Dobre Mestrado en Ciencias, tecnoloxías e xestión ambiental ten o seu orixe no proxecto Reform of Education THru INternational Knowledge exchange, financiado co apoio da Comisión Europea.

O Mestrado está dirixido a estudantes e profesionais relacionados coa Bioloxía, a Química e outras enxeñarías. 

  • Requirimentos de acceso

- Estar en posesión dun título universitario oficial expedido por unha institución pertencente ao Espazo Europeo de Educación Superior, ou dun título equivalente expedido por unha universidade dun país non pertencente ao EEES, que faculta no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de Mestrado.

- Acreditar un nivel B1 de inglés do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas

Dobre Mestrado en Ciencias Medioambientais entre a Universidade da Coruña e Gavar State University (Armenia)

Dobre Mestrado en Ciencias Medioambientais entre a Universidade da Coruña e National Polytechnic University (Armenia)

Dobre Mestrado en Ciencias Medioambientais entre a Universidade da Coruña e Technical University of Moldavia

Dobre Mestrado en Ciencias Medioambientais entre a Universidade da Coruña e Alecu Russo Balti State University (Moldavia)

Dobre Mestrado en Ciencias Medioambientais entre a Universidade da Coruña e Baku State University (Azerbaijan)

Dobre Mestrado en Ciencias Medioambientais entre a Universidade da Coruña e Donetsk National Technical University (Ucraína)

Dobre Mestrado en Ciencias Medioambientais entre a Universidade da Coruña e Brest State Technical University (Bielorrusia)

Dobre Mestrado en Ciencias Medioambientais entre a Universidade da Coruña e Azerbaijan University of Architecture and Construction (Azerbaijan)