Formularios

(Nota: Todos os documentos a entregar teñen que estar cubertos electrónicamente. No caso no que non poidan editar directamente un .pdf teñen que descargalo para poder realizar a devandita acción.)

 

Estudiantes entrantes de intercambio

- solicitude para o primeiro semestre do 2017/18, dispoñible dende o 15/03/17 ata o 15/06/17

- solicitude para o segundo semestre do 2017/18, dispoñible dende o 01/07/17 ata o 15/11/17

Intercambio Erasmus con fins de estudo
Intercambio no marco de convenios bilaterais

 

Estudiantes entrantes en prácticas

 

Programa visitantes