BECA GoEuro

Universidade da Coruña inscrita entre as universidades participantes na Beca GoEuro

UDC inscribiuse entre as universidades participantes da Bolsa GoEuro. A bolsa componse dunha compensación económica de 2.000 euros e a posibilidade de realizar unhas prácticas remuneradas de entre 1 a 3 meses nas oficinas de GoEuro en Berlín.

A convocatoria desta bolsa busca promover o talento de novos estudantes e baixo o título "A Closer Europe" premiarase a proposta máis creativa e innovadora. Ao gañador da bolsa ofreceráselle a oportunidade de gañar experiencia profesional na start-up berlinesa. Os alumnos participantes deberán enviar un proxecto que represente a súa idea dunha Europa mellor interconectada, xa sexa en termos de medios de transporte, cultura, comunicación... Aceptaranse proxectos en diferentes formatos: un vídeo, un ensaio, un blog, unha canle de Youtube... Máis información sobre a Bolsa GoEuro:  http://www.goeuro.es/beca

A partir da publicación deste acordo na web da universidade e ata o 15/12/2014 ás 23:59 (GMT+1) calquera dos alumnos matriculados na Universidade dá Coruña pode optar a esta bolsa seguindo as instrucións que se proporcionan na web de GoEuro.