Mobilidade Erasmus

EU flag-Erasmus+

Os programas de mobilidade Erasmus ofertados divídense en Erasmus con fins de estudos e Erasmus prácticas. 

Os estudantes Erasmus teñen dereitos e obrigas recollidos no documento Carta do Estudante Erasmus