Xunta de Galicia

Curso 2017/18

Axudas complementarias Erasmus+

ORDE do 24 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2017/18 (Doga de 2 de xaneiro de 2018)

Publicada proposta de concesión de axudas

Resolución de bolsas concedidas (DOG do 21/05/2018)

Axudas complementarias de mobilidade extracomunitaria

ORDE de 4 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2017/18. (DOGA 20/07/17)

Resolución de bolsas concedidas (DOGA do 17/11/2017) 

 

Curso 2016/17

Axudas complementarias Erasmus+

ORDE do 14 de decembro 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2016/17.

EXTRACTO da Orde do 14 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2016/17

Nota aclaratoria: No artigo 5.3 parágrafo segundo da referida orde onde di " Se as dúbidas están relacionadas coa presente convocatoria, poderán facer as súas consultas no enderezo electrónico orientacion.sug@edu.xunta.gal" debe dicir " Se as dúbidas están relacionadas coa presente convocatoria, poderán facer as súas consultas no enderezo electrónico orientacion.sug@edu.xunta.es"
Na súa consecuencia, para a realización de calquera consulta deben dirixise a orientacion.sug@edu.xunta.es

Data límite da solicitude: 2 de febreiro de 2017

 

Relación provisional dos solicitantes admitidos e excluídos
Prazo para aportar documentación: 23 de Marzo de 2017

Resolución de bolsas concedidas (DOGA nº 112 do 14/06/2017)

 

Axudas complementarias de mobilidade extracomunitaria

ORDE do 6 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2016/17

EXTRACTO da Orde do 6 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2016/17

Relación provisional dos solicitantes admitidos e excluídos