Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica (SPIXE)

Servizo de Patrimonio Inventario e Xestión Económica (SPIXE)

Manuel Calvo Fariña (xefe do Servizo) Ext.: 1118
Enderezo electrónico: servizo.xestioneconomica@udc.gal
Silvana Martínez Rial (xefa do Negociado de Vicerreitorías) Ext. 1039
María Dapena Sieiro (posto base) Ext. 1141
Enderezo electrónico: negociado.vicerreitorias@udc.gal

Sección de Contratación

Rosa M.ª Boo Alonso (xefa da Sección) Ext.: 1119;
Francisco Javier Martínez Barjas (xefe do Negociado de Contratación) Ext.: 1120
María José Ríos Otero (posto base) Ext.: 1038
Enderezo electrónico: seccion.contratacion@udc.gal

Sección de Inventario e Patrimonio

M.ª Gloria Fernández González (xefa da Sección) Ext.: 1036
M.ª José Busto Rey (xefa do Negociado) Ext.: 1127
Luís Bouza Álvarez (posto base) Ext. 2384
Enderezo electrónico: inventario@udc.gal

Sección de Xestión Económica

Pilar de la Fuente Simes (xefa da Sección) Ext. 1034
Enderezo electrónico: seccion.xestioneconomica@udc.gal

Juan Leis Fraga (xefe do Negociado de Asuntos Económicos) Ext. 1093
Enderezo electrónico: negociado.aaee@udc.gal

José Luís Añón Teijido (xefe do Negociado de Mantementos) Ext. 1122
Jorge Moreno Cruz (posto base) Ext. 1124
Enderezo electrónico: negociado.mantementos@udc.gal

M.ª Rosa Rodríguez Díaz (xefa do Negociado de Obras) Ext. 1125
Enderezo electrónico: negociado.obras@udc.gal

M.ª del Pilar Pousada Esparza (xefa do Negociado de Servizos) Ext. 1163
Enderezo electrónico: negociado.servizos@udc.gal
Ana Mª Enríquez Luces (posto base) Ext. 1123

M.ª Esperanza García Varela (xefa do Negociado de Subministracións) Ext. 1121
Enderezo electrónico: negociado.subministros@udc.gal