Datos de contacto e listaxe telefónica

Enderezo
R/ Dr. Vázquez Cabrera, s/n
Campus de Esteiro
15403 Ferrol

Tel.: 981337400

Edificio da Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

Andar baixo

Oficina Campus Industrial

oficina.campusindustrial@udc.es

Director:  Ginés Nicolás Costa, ext. 3636
Técnicos Administrativos: Manuel Novo Saavedra, ext. 3638 / Montserrat Martín Sequeiro, ext. 3637 / Daniel Torrecilla Cillero 3621

Conserxaría

conserxaria.vcfrs@udc.es

Quenda de mañá: Francisco Javier Zaragoza Dobarro / Néstor F. Iglesias Miño. Ext: 3658
Quenda de tarde: Serafín Díaz Díaz. Ext. 3658

1.º andar

Vicerreitoría Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

Vicerreitora: Torres Miño, Araceli. Ext: 3801 vcfrs@udc.es
Secretaria da vicerreitora: Caínzos López, María Jesús. Ext: 3800 vcfrs@udc.es

2.º andar

Sala de xuntas Vicerreitoría. Ext: 3656

Edificio de Usos Administrativos

R/ Dr. Vázquez Cabrera s/n. Esteiro, 15403 Ferrol 

Andar baixo

Vixilantes de seguridade. Ext: 3399 (móbil) e 3660 (fixo) 635 408 252

Unidade de Xestión Académica Integrada de Esteiro (UXAI – Esteiro)

Tel.: 981337400
Fax: 981337456; Ext.: 3651
uxai.esteiro@udc.es

Administradora de admisión e matrícula: Ramos Mesías, María Cristina. Ext. 3661
Xefa de negociado de asuntos académicos: Orgeira Crespo, Raquel. Ext. 3665
Posto base: Rodríguez López, Ana. Ext. 3666
Administradora de títulos, validacións e mobilidade: Morado Ramos, Mª. José. Ext. 3662
Xefa de negociado de asuntos académicos: Fernández Rey, Ana María. Ext. 3664
Posto base: López Louro, María. Ext. 3667

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

Secretaria administrativa: Estevez Blanco, Patricia. Ext. 3663
secretaria.humanidades@udc.es
director.cienciassaude@udc.es

1.º andar

Tel.: 981 337400
Fax: 981 337442; Ext.: 3657

Vicexerente do Campus de Ferrol: Noguerol Gómez, Ramón J. Ext: 3813 vicexerencia.ferrol@udc.es
Pombo Caruncho, Pablo, Ext. 3831 secretaria.vicexerencia.ferrol@udc.es
Xefe de negocido Asuntos Xerais: Blanco López, José Luis. Ext. 3681 eco9835@udc.es
María José Brión Sobrido. Ext. 3687
Servizo de Arquitect. Urb. e Equip.: Pita Da Veiga Vázquez, Gabriel. Ext: 3688 obras.ferrol@udc.es
Directora da Oficina para a Igualdade de Xénero: López Díaz, Ana Jesús. Ext.:3693 oficina.igualdade@udc.es

Servizo de Investigación

investigacion.ferrol@udc.es
Admnistración de coordinación da investigación
Control do gasto e xustificacións: Díaz Valerio, Begoña. Ext. 3692
Certificados e apoio: Arias Vázquez Rocío. Ext. 3330

2.º andar

Tel.: 981 337400
Fax: 981 337442; ext.: 3657

UXAI-Asuntos Económicos

uxai.esteiro.economico@udc.es

Administrador de asuntos económicos e Residencia Universitaria. Manteiga Rodríguez, Marina Ext. 3805
Xefa de negociado de asuntos económicos. Bañobre Fraga, María Teresa. Ext. 3686
Xefa de negociado de asuntos económicos. Grueiro Maroño, María José. Ext. 3684

Operadora

Quenda mañá: González Pose, Julia. Ext: 3655 ou 9
Quenda tarde: Ariza Vidal, Carmen. Ext: 3655 ou 9 

Servizos informáticos

Técnico especialista en informática: Díaz Pérez, Carlos Alberto. Ext: 3654
Técnico especialista en informática: Chico Porta, Francisco Javier. Ext: 3691
Técnico especialista en informática: Trinidad Díaz, Javier Ext: 3699