Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 2

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Piñón Quiñonero, Manuel *
  • Seijo Jordán, Indalecio Joaquín
(*) Profesorado responsable