Transmisión de calor

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 4.5 ECTS

Profesorado

  • Arce Ceinos, Alberto *
  • Lema Rodríguez, Marcos
(*) Profesorado responsable