Organización e xestión da empresa

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Formación básica
  • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Castro Santos, Laura *
  • Bouza Fernández, María Sonia
  • Piñón Quiñonero, Manuel
(*) Profesorado responsable