Fiabilidade Estatística e Métodos Numéricos

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Optativo
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Cardenal Carro, Jesús *
  • Naya Fernández, Salvador
(*) Profesorado responsable