Xestión dos riscos do proxecto e adquisicións

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: Anual RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Porta Rodríguez, Manuel *
  • Hermida González, Mariano
(*) Profesorado responsable