Xestión dos RR HH do proxecto e as comunicacións

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: Anual RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 3.5 ECTS

Profesorado

  • Barbeito Roibal, Susana María
  • Gambau Pinasa, Vicente
  • Serrano Gomez, Virginia
  • Teijeiro Álvarez, María Mercedes
(*) Profesorado responsable