Xestión da calidade do proxecto

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: Anual RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 3.0 ECTS

Profesorado

  • Martínez Carballo, Manuel *
  • Guillén Solórzano, Eduardo
(*) Profesorado responsable