Xestión dos custos do proxecto

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: Anual RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 3.5 ECTS

Profesorado

  • Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José *
(*) Profesorado responsable