Prácticas Externas

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 3.0 ECTS

Profesorado

  • Díaz Casás, Vicente *
  • Bellas Bouza, Francisco Javier
  • Filgueira Vizoso, Almudena
  • García del Valle, Alejandro
  • Ramil Rego, Alberto
(*) Profesorado responsable