Tecnoloxía de Estruturas Específica

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Optativo
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 3.0 ECTS

Profesorado

  • Gutiérrez Fernández, Ruth María *
(*) Profesorado responsable