Tecnoloxía Química Específica

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Optativo
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Filgueira Vizoso, Almudena *
  • Rodríguez Guerreiro, María Jesús
(*) Profesorado responsable