Traballo Fin de Máster

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 9.0 ECTS

Profesorado

  • Zaragoza Fernández, María Sonia *
  • Álvarez Feal, José Carlos Juan
  • Filgueira Vizoso, Almudena
  • González Filgueira, Gerardo
  • Graña López, Manuel Ángel
  • López López, Manuel
  • Naya Villaverde, Miguel Ángel
(*) Profesorado responsable