Deseño e construción de plantas industriais

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Castro Rascado, Alberto *
  • Caño Gochi, Alfredo Del
(*) Profesorado responsable