Arquitectura e urbanismo industrial

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • Cruz López, María Pilar de la *
  • Caño Gochi, Alfredo Del
(*) Profesorado responsable