Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 4.5 ECTS

Profesorado

  • García del Valle, Alejandro *
  • Lamas Rodríguez, Adolfo
(*) Profesorado responsable