Automatización Industrial

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 4.5 ECTS

Profesorado

  • Calvo Rolle, José Luís *
  • Vilar Martínez, Xosé Manuel
(*) Profesorado responsable