Electrónica e Instrumentación

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 4.5 ECTS

Profesorado

  • Jove Pérez, Esteban *
  • Calvo Rolle, José Luís
  • Pérez Castelo, Francisco Javier
  • Quintián Pardo, Héctor
(*) Profesorado responsable