Deseño e Ensaio de Máquinas

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 4.5 ECTS

Profesorado

  • Dopico Dopico, Daniel *
  • González Castro, Manuel Jesús
(*) Profesorado responsable