Enxeñaría de Procesos de Fabricación

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 4.5 ECTS

Profesorado

  • Amado Paz, José Manuel *
  • López López, Manuel
  • Loureiro Montero, Alfonso
(*) Profesorado responsable