3º Curso

Código Denominación Carácter Cuadrimestre
670G01021 Organización, Programación e Control Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
670G01022 Construción IV Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
670G01023 Proxectos Técnicos I Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
670G01024 Instalacións II Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
670G01025 Estruturas II Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
670G01026 Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
670G01027 Proxectos Técnicos II Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
670G01028 Direción, Xefatura e Xestión de Obras Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
670G01029 Patoloxía e Rehabilitación Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
670G01030 Medicións, Orzamentos e Control Económico Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007