Concorrencia e Paralelismo

Departamentos

Caraterísticas

 • Carácter: Obrigatorio
 • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

 • 6.0 ECTS

Profesorado

 • París Fernández, Javier *
 • Barreira Rodríguez, Noelia
 • Castro Souto, Laura Milagros
 • Darriba López, Diego
 • Fraguela Rodríguez, Basilio Bernardo
 • González Domínguez, Jorge
 • Pérez Otero, Ramón
 • Quintela Carreira, Juan José
 • Rey Expósito, Roberto
 • Rodríguez Álvarez, Gabriel
 • Sánchez Penas, Juan José
 • Touriño Domínguez, Juan
(*) Profesorado responsable