Concorrencia e Paralelismo

Departamentos

Caraterísticas

  • Carácter: Obrigatorio
  • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 6.0 ECTS

Profesorado

  • París Fernández, Javier *
  • Barreira Rodríguez, Noelia
  • Castro Souto, Laura Milagros
  • Fraguela Rodríguez, Basilio Bernardo
  • González Domínguez, Jorge
  • Pérez Otero, Ramón
  • Quintela Carreira, Juan José
  • Rey Expósito, Roberto
  • Rodríguez Álvarez, Gabriel
  • Sánchez Penas, Juan José
  • Touriño Domínguez, Juan
(*) Profesorado responsable