Departamento de Didácticas Específicas

Imaxe do fronte da do edificio da Facultade de Ciencias da Educaciób da UDC

O departamento de Didácticas Específicas (DIDES) actualmente ten como sede a Facultade de Ciencias da Educación e está formado por 20 profesores e profesoras que pertencen as áreas de Didáctica da Expresión Corporal, Didáctica da Lingua e a Literatura e Didáctica das Ciencias Sociais. Imparten docencia nesta facultade e ademais colaboran na edición de revistas, en grupos de investigación e imparten docencia na Universidade Sénior.

 

Dentro de Facultade de Ciencias da Educación, imparten docencia nas seguintes titulacións:
• Grao en Educación Infantil
• Grao en Educación Primaria
• Curso de Posgrao de Especialización en Didáctica Escolar da Teoloxía Católica (DETECA)
• Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
• Mestrado Universitario en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa (en fase de extinción)
• Mestrado Universitario en Didácticas Específicas (en fase de desenvolvemento)
• Programa de doutoramento en Equidade e Innovación en Educación

Actualidade