Instituto Universitario de Medio Ambiente

O Instituto Universitario de Medio Ambiente ten como obxectivo a realización de proxectos e programas de investigación no campo do medio ambiente, así como a impartición de cursos de posgrao e programas de terceiro ciclo.
Así mesmo, abarca moi diversos campos de traballo, aportando a interdisciplinariedade e alta especialización científica necesaria no campo das ciencias medioambientais.

Enderezo

  • Pazo de Lóngora. Santa Eulalia de Liáns.. 15179 - Oleiros.