Profesorado

Dereito do traballo e seguridade social

Nombre Categoría Dedicación
Munín Sánchez, Lara María ASOC-3 P6 Doctor

Dereito mercantil

Nombre Categoría Dedicación
Díaz De La Rosa, Angélica INT-SU P4 Doctor

Psicoloxía social

Nombre Categoría Dedicación
López-Cortón Facal, Ana María INT-SU P4 Doctor