Bibliografías

«Library-shelves-bibliographies-Graz» de Dr. Marcus Gossle. Disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Bibliografías nacionais

Bibliografía Española en línea

Bibliographie nationale française

Bibliografia nazionale italiana

Bibliografia Nacional Portuguesa

British National Bibliography

Deutsche Nationalbibliografie

Bibliografías especializadas

BrillOnline Bibliographies: permite unha busca limitada nas bibliografías da editorial Brill: ABIA (Index of South and Southeast Asian Art and Archaeology), Bibliography of Arabic Books Online (BABO), Book History Online (BHO), Index Islamicus Online, Index to the Study of Religions, Linguistic Bibliography Online, The Boston College Jesuit Bibliography e The International Aristotle Bibliography.

The Collection of Computer Science Bibliographies: colección de bibliografías de literatura científica de informática. As referencias, na súa maioría de artigos de revistas, ponencias e informes técnicos, preséntanse en formato Bib TeX e moitas conteñen URLs da versión en liña.

Oxford Bibliographies: colección de guías que combinan as características dunha bibliografía anotada e unha enciclopedia de alto nivel, desenvolvidas entre bibliotecarios e investigadores de todo o mundo. Cada mes, baixo o epígrafe Greatest Hits dase a coñecer unha selección de bibliografías accesibles gratuitamente.

Bibliografía de escritoras españolas

International Philosophical Bibiography: Répertoire bibliographique de la philosophie: desde 2009 é publicado polo Institut Supérieur de  Philosophie da Université Catolique de Louvain (UCL)

Library of Congress Bibliographies, Research Guides, and Finding Aids

European Historical Bibliographies

Library of Congress : HLAS Online

Institucións, organismos, asociacións

Asociación Española de Bibliografía

The Bibliographical Society

Oxford Bibliographical Society

The Printing Historical Society