Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program. Hands Resting on Tool / Tina Modotti

Bases de datos gratuítas

Epistemonikos: distintos tipos de artigos, usando a metodoloxía da "medicina baseada na evidencia", para guiar a unha información máis fiable.

Ibecs: índice bibliográfico español de ciencias da saúde.Inclúe contidos de publicacións periódicas de diferentes campos de ciencias da saúde, medicina (saúde pública, epidemioloxía e admistración sanitaria), farmacia, veterinaria, odontoloxía  e enfermería 

JBI COnNECT+: plataforma informática elaborada polo Instituto Joana Briggs, que proporciona aos usuarios unha serie de recursos e ferramentas para buscar, valorar críticamente e resumir a evidencia dispoñible, integrala, utilizala na práctica clínica e avaliar o impacto da súa utilización. JBI ConNECT + está deseñado para facilitar aos servizos de saúde, aos seus profesionais e aos usuarios habilidades e recursos que melloren os coidados.

Lilacs: base de datos pertencente á rede da Biblioteca Virtual, contén literatura latinoamericana de ciencias da saúde. artigos, teses, libros, congresos, informes técnicos gobernamentais, etc.

Medes: referencias bibliográficas de artigos de revistas españolas de medicina e farmacia. Pódense crear alertas bibliográficas.

OTseeker: abstracs, revisións sistemáticass e ensaios clínicos controlados de terapia ocupacional e rehabilitación

PubMed: proxecto desenvolvido polo National Center Biotechnology (NCBI) da National Library of Medicine. Permite o acceso a bases de datos bibliográficas compiladas pola NLM, MEDLINE, PreMEDLINE. Ver tamén Europe PubMed Central.

Trip: ferramenta para usar e atopar probas clínicas.

Catálogos

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (Instituto de Salud Carlos III)

Centro Español de Documentación sobre Discapacidad

Locator plus (National Library of Medicine): un dos catálogos en liña gratuítos da NLM

National Rehabilitation Information Center (NARIC)

NLM Catalog (National Library of Medicine of USA)

Congresos, simposios

Congresos-medicos.com: portal que publica gratuítamente as reseñas de milleiros de congresos, simposios, cursos e outros eventos de interese sanitario.

JAMA Network Events and Conferences: listaxe de eventos vindeiros, incluíndo conferencias, seminarios, workshops e cursos sobre ciencias da saúde.

Global Events List de Elsevier

Enciclopedias, dicionarios

EMC (Encyclopédie medico-chirurgicale): enciclopedia de referencia para estudantes e profesionais das especialidades médicas e paramédicas.

MediLexicon: contén motores de busca, noticias e recursos (dicionarios, listaxe de abreviaturas) para médicos, paramédicos e farmaceuticos.

Medline Plus (en español): ofrece información sobre enfermidades, condicións e benestar nunha linguaxe fácil de leer para pacientes.

Merriam-Webster: dicionario médico da editorial Merriam-Webster.

Vademecum de medicamentos, sustancias, principios activos, dopaxe, interaccións, equivalencias internacionais e laboratorios farmacéuticos de España.

Visión Médica Virtual: ferramenta en liña para axudar ao estudo, comprensión e presentación da anatomía humana a través dun atlas en tres dimensións interactivo e de alto rigor científico. Vai dirixido a estudantes, docentes e a todos os profesionais da saúde.

Visual Medical Dictionary: motor de busca (con opción de autocompletado) de enfermidades, medicamentos e técnicas terapéuticas; mostra o termo buscado dentro dunha árbore conceptual ou tesauro, e crea un grafo interactivo de medicamentos, enfermidades e terapias relacionadas.

Institucións, organismos, asociacións

Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales

American Occupational Therapy Association (AOTA)

Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia

European NetWork of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE)

Instituto de Salud Carlos III

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Organización Mundial de la Salud

Organización Panamericana de la Salud

Servicio Galego de Saúde

World Federation of Occupational Therapists

Portais temáticos

Aytona: empresa especializada en Terapia Ocupacional e dedicada á prestación de servizos relacionados coa saúde: formación especializada, Centro de Atención Temprana y Terapia Infantil "Jugar y Crecer", literatura especializada en Terapia Ocupacional, e outras prestacións externalizadas de terapia ocupacional en institucións ou domicilios.

Ceapat: organismo coa misión de contribuír a facer efectivos os dereitos das persoas con discapacidade e persoas maiores, a través da accesibilidade integral, os produtos e tecnoloxías de apoio e o deseño pensado para todas as persoas.

Disability.gov: sitio web do goberno federal da EE.UU. para obter información sobre programas de discapacidade e servizos a nivel nacional.

Discapnet: o portal das persoas con discapacidade. Dereitos, educación, sáude, novas, etc.

Envejecimiento en red: portal temático para a transferencia de coñecemento en envexecemento e demografía. Ofrece información sobre investigación no campo da Xerontoloxía e a Xeriatría (documentos), e sobre recursos de utilidade para profesionais dos servizos sociais e sociedade en xeral.

Fisterra.com: ferramenta de información médica; contén 553 guías clínicas, 318 algoritmos, 571 imaxes, unha base de datos de medicamentos e interaccións e axuda en consulta.

Guiasalud.es (Biblioteca de Guías de Práctica Clínica do Sistema Nacional de Saúde): organismo do Sistema Nacional de Saúde (SNS) no que participan as 17 Comunidades Autónomas, creado en 2002 e adoptado en 2003 polo Consello Interterritorial como instrumento para mellorar a calidade da atención sanitaria no SNS.

Mayores: servizo web do Imserso de acceso libre especializado na difusión de información e documentación sobre persoas maiores e servizos sociais no marco das Administracións Públicas.

Portal de la Dependencia-SAAD (IMSERSO): servizo que pretende dar unha visión máis ampla e transparente do que é o Sistema de Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD). Pretende ademais que a cidadanía e as entidades, organismos e asociacións en xeral con interese no tema, poidan ser coñecedores da realidade da aplicación práctica da Lei da Dependencia e dos seus aspectos máis significativos.

Terapia-ocupacional.com: o portal español de terapia ocupacional con artigos, opinión, prensa, libros, etc.

Revistas-e

BioMed Central: editor de 265 revistas de acceso aberto de ciencia, tecnoloxía e medicina. Inclúe títulos xerais xunto con revistas especializadas. Alberga a plataforma SpringerOpen.

British Medical Journals: contén artigos orixinais de investigación, revisións, artigos educativos, análises dos factores económicos, políticos, sociais e científicos que afectan á saúde.

Free Medical Journals: máis de 3600 revistas de ciencias da saúde e bioloxía.

PLOS Medicine: PLOS (Public Library of Science) é unha organización sen fins de lucro fundada para editar e acelerar o progreso na ciencia e a medicina e para liderar unha transformación na comunicación da investigación.

PubMed Central: proxecto desenvolvido polo Instituto Nacional de Saúde (NIH) da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) dos EE.UU. Arquivo a texto completo e gratuíto de revistas de ciencias biomédicas e da vida.

Revista Chilena de Terapia Ocupacional

Therapeutica: Revista Asturiana de Terapia Ocupacional

TOG: Revista de Terapia Ocupacional de Galicia