Florence Nightingale

Bases de datos gratuítas

Cuiden: referencias bibliograficas e ligazóns a outras bases de datos de enfermaría e ciencias afíns. Elaborada pola Fundación Index.

Cuidatge: referencias bibliograficas de artigos de publicacións periódicas sobre enfermaría que se reciben na Biblioteca da Universidade Rovira i Virgili.

Enfispo: artigos dunha selección de revistas en español que se reciben na Biblioteca da Escola de Enfermaría, Fisioterapia e Podoloxía da Universidade Complutense de Madrid.

Epistemonikos: distintos tipos de artigos, usando a metodoloxía da "medicina baseada na evidencia", para guiar a unha información máis fiable.

Ibecs: índice bibliográfico español de ciencias da saúde. Inclúe contidos de publicacións periódicas de diferentes campos de ciencias da saúde, como medicina (saúde pública, epidemioloxía e administración sanitaria), farmacia, veterinaria, odontoloxía e enfermaría.

JBI COnNECT+: (Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics - Red clinica de evidencia online sobre cuidados) é unha plataforma informática elaborada polo Instituto Joana Briggs, que proporciona aos usuarios unha serie de recursos e ferramentas para buscar, valorar críticamente e resumir a evidencia dispoñible, integrala, utilizala na práctica clínica e avaliar o impacto da súa utilización. JBI ConNECT + está deseñado para facilitar aos servizos de saúde, aos seus profesionais e aos usuarios habilidades e recursos que melloren os coidados.

Lilacs: base de datos pertencente á rede da Biblioteca Virtual en Salud, contén literatura latinoamericana de ciencias da saúde. Artigos, teses, libros, congresos, informes técnicos, gobernamentais, etc.

Medes: referencias bibliograficas de artigos de revistas españolas de medicina e farmacia. Pódense crear alertas bibliográficas.

PubMed: proxecto desenvolvido polo National Center for Biotechnology Information (NCBI) da National Library Of Medicine (NLM). Permite o acceso a bases de datos bibliográficas compiladas pola NLM: MEDLINE, PreMEDLINE. Ver tamén Europe PubMed Central.

Trip: é unha ferramenta para usar e atopar  probas clínicas.

Cátalogos

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (Instituto de Salud Carlos III)

Locator plus (National Library of Medicine): un dos catálogos en liña gratuítos da NLM

NLM Catalog (National Library of Medicine of USA)

WHOLIS (World Health Organization): base de datos bibliográfica que prové acceso á información bibliográfica, resumos ou texto completo.

Congresos, simposios

Congresos-medicos.com: portal que publica gratuítamente as reseñas de milleiros de congresos, simposios, cursos e outros eventos de interese sanitario.

JAMA Network Medical Meetings: listaxe de eventos vindeiros, incluíndo conferencias, seminarios, workshops e cursos sobre ciencias da saúde.

Global Events List de Elsevier

Enciclopedias, dicionarios

EMC (Encyclopédie medico-chirurgicale): enciclopedia de referencia para estudantes e profesionais das especialidades médicas e paramédicas.

MediLexicon: contén motores de busca, noticias e recursos (dicionarios, listaxe de abreviaturas) para médicos, paramédicos e farmaceuticos.

Vademecum de medicamentos, sustancias, principios activos, dopaxe, interaccións, equivalencias internacionais e laboratorios farmacéuticos de España

Visión Médica Virtual: ferramenta en liña para axudar ao estudo, comprensión e presentación da anatomía humana a través dun atlas en tres dimensións interactivo e de alto rigor científico. Vai dirixido a estudantes, docentes e a todos os profesionais da saúde.

Institucións, organismos, asociacións

American Association of Nurses Practitioners

American Nurses Association

Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas

Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e Investigación del Deterioro de la Integridad Cutánea

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España

Consejo Internacional de Enfermeras

Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas

Instituto de Salud Carlos III

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Organización Mundial de la Salud

Organización Panamericana de la Salud

Servicio Galego de Saúde

Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias

Sociedad Española de Enfermería en Endocrinología y Nutrición

Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia

Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica

Sociedad Española de Enfermería Nefrológica

Sociedad Española de Enfermería Neurológica

Sociedad Española de Enfermería Oncológica

Portais temáticos

Allnurses.com: rede social para enfermeiros e estudantes de enfermaría en tódolos niveis da profesión; facilita respostas a dúbidas, debates, artigos útiles, ofertas de traballo de enfermaría, información sobre titulacións, etc.

Ceapat (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Persoal e Axudas Técnicas): organismo coa misión de contribuír a facer efectivos os dereitos das persoas con discapacidade e persoas maiores, a través da accesibilidade integral, os produtos e tecnoloxías de apoio e o deseño pensado para todas as persoas.

Disability.gov: sitio web do goberno federal da EE.UU. para obter información sobre programas de discapacidade e servizos a nivel nacional.

Enfermeria21: portal de información xeral enfermeira en castelán.

Fisterra.com: ferramenta de información médica; contén 553 guías clínicas, 318 algoritmos, 571 imaxes, unha base de datos de medicamentos e interaccións e axuda en consulta.

Guiasalud.es (Biblioteca de Guías de Práctica Clínica do Sistema Nacional de Saúde): organismo do Sistema Nacional de Saúde (SNS) no que participan as 17 Comunidades Autónomas, creado en 2002 e adoptado en 2003 polo Consello Interterritorial como instrumento para mellorar a calidade da atención sanitaria no SNS.

Revistas-e

BioMed Central: editor de 277 revistas de acceso aberto de ciencia, tecnoloxía e medicina. Inclúe títulos xerais xunto con revistas especializadas. Alberga a plataforma SpringerOpen.

British Medical Journals: contén artigos orixinais de investigación, revisións, artigos educativos, análises dos factores económicos, políticos, sociais e científicos que afectan á saúde.

Free Medical journals: máis de 3600 revistas de ciencias da saúde e bioloxía.

PubMed Central: proxecto desenvolvido polo Instituto Nacional de Saúde (NIH) da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) dos EE.UU. Arquivo a texto completo e gratuíto de revistas de ciencias biomédicas e da vida.

SciELO España: biblioteca virtual formada por unha colección de revistas científicas españolas de ciencias da saúde seleccionadas de acordo a uns criterios de calidade preestablecidos. O proxecto SciELO é o resultado da cooperación entre BIREME (Centro Latinoamericano e do Caribe de información en Ciencias da Saúde) e FAPESP (Fundação de Amparo à Pescuda do Estado de São Paulo). En España está a ser desenvolvido pola Biblioteca Nacional de Ciencias da Saúde, grazas ao acordo de colaboración establecido na OPS/OMS e o Instituto de Saúde Carlos III.

ScienceDirect