Educación

Almanaque Gallego, 1898, p. 17, Concepción Arenal

Bases de datos gratuítas

Educ@ment: referencias bibliográficas de publicacións periódicas sobre educación e psicoloxía. Realizado pola Universidade Rovira i Virgili.

Education-Line: documentos relacionados coa educación e a formación. Pódense buscar por índice, tesauro, texto libre, autor, título e materia. Acceso ao documento a texto completo en formato html ou word.

Finnish Social Science Data Archive (FSD): recursos para a investigación en ciencias socias e docencia, inclúe tamén datos de investigación sobre humanidades, educación e ciencias da saúde. O seu obxectivo é aumentar a utización de datos existentes mediante a difusión dos mesmos en Finlandia e tamén a nivel internacional.

IRESIE (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa): base de datos de revistas de educación realizada polo Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE).

Redined (Red de Información Educativa): rede estatal de bases de datos de información educativa, recolle materiais, investigacións, institucións, etc. dedicadas á innovación educativa e ciencias da educación.

REDUC: resumos analíticos de informes de investigación, experiencias educativas innovadoras, informes de organismos técnicos nacionais e internacionais e memorias de encontros científicos no campo da educación dos países de América Latina e o Caribe. Pódense realizar buscas por categorías ou busca libre.

Unesdoc: recolle os textos completos e rexistros bibliográficos de documentos, publicacións e revistas da UNESCO; e os rexistros bibliográficos das adquisicións da biblioteca.

Blogs

Educablog: blog sobre Educación Social

Educador social en Alaska

Edusosfera: agregador de blogs sobre Educación Social.

El orientador del cole

Hypotheses: plataforma de blogs de investigación en ciencias sociais e humanidades.

La botica del orientador

Orientrazos

O rincón do neno: blog con diverso material para Educación Primaria.

Catálogos

Biblioteca Central do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: recursos sobre temas educativos.

Biblioteca Digital Mundial: biblioteca dixital internacional creada pola Biblioteca do Congreso de Estados Unidos e a UNESCO. Os seus obxectivos son promover o entendemento internacional e intercultural; aumentar o volume e a variedade dos contidos culturais en Internet; proporcionar recursos a educadores, académicos e público en xeral; e acadar, coa participación de institucións de diversos países, a redución da fosa dixital tanto entre países como entre a poboación de cada un deles. O material dispoñible inclúe manuscritos, mapas, libros raros, partituras musicais, grabacións, películas, fotografías, documentos de arquitectura, así como outros materiais culturais.

Biblioteca online de ciências da comunicação (BOCC)

Rebeca: rexistros bibliográficos para bibliotecas públicas españolas.

UNESDOC: base de datos de publicacións da Unesco.

Enciclopedias, dicionarios

Cambridge Dictionaries Online: dicionarios baseados en corpus para estudantes de inglés de todos os niveis, idóneos para axudar a preparar os exames de inglés de Cambridge e de IELTS.

Diccionario Slabý/Grossmann español-alemán

Education Week on the web: Glossary

Enciclopedia Virtual de Didáctica y Organización Escolar: espazo de recollida de enlaces a publicacións que intentan definir nun sentido amplo aspectos vinculados á didáctica e organización escolar.

Institucións, organismos, asociacións

APEGA: Asociación Profesional de Pedagogos/as e Psicopedagogos/as de Galicia

APICE: Asociación Española de Profesores e Investigadores de Didáctica das Ciencias Experimentais: recolle teses de doutoramento específicas sobre o tema.

APOEGAL: Asociación de Profesionais de Orientación Educativa de Galicia

AS.PG: Asociación Socio-Pedagóxica Galega

CARE: Centre for Applied Research in Education

CEESG: Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia

Centro de Investigación MANES: manuales escolares, UNED

CIDE: Centro de Investigación y Documentación Educativa

CIRCE: Center for Instructional Research and Curriculum Evaluation

Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

COPOE: Confederación de Organizacións de Psicopedagoxía e Orientación

EACEA: Education Audiovisual & Culture Agency (UE)

EUCIS-LLL: The European Civil Society Platform on Lifelong Learning

IARTEM : International Association for Research on Textbooks and Educational Media

Institute of Education (IOE). University College London: centro líder na investigación en educación, fundado en 1902.

Ministerio de Educación

Nova Escola Galega: importante asociación de ensinantes fundada en 1983. Ofrece unha selección de documentos (normativa , DOGS...), memorias das súas actividades, grupos de traballo, citas nos xornais, e documentación histórica da asociación.

OECD. Sección de educación: permite entre outras posibilidades, o acceso a estatísticas internacionais (34 países membros) actualizadas, en torno á educación e a consulta de fragmentos e textos completos de libros, informes e publicacións varias.

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura: páxina na que se poden consultar convocatorias varias sobre formación, a biblioteca dixital e un longo etc. de recursos.

Sociedade Española de Pedagoxía: organización científica e profesional sen ánimo de lucro fundada en 1949; actualmente concentra a súa actividade na publicación da revista Bordón.

Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social: portal que pretende dar soporte aos investigadores, educadores e estudantes nas áreas da pedagoxía e educación social.

Unesco. Education

Portais temáticos

Biblioteca Escolar Digital: proxecto desenvolvido no marco do Plan Avanza pola Fundación Germán Sánchez Ruipérez, que ofrece acceso gratuíto a materiais útiles en diferentes etapas educativas; ademáis permite a suscrición para un recibimento periódico de información.

CARN. Collaborative Action Research Network: páxina desta rede que ten como obxectivo fomentar e apoiar proxectos de investigación-acción (persoal, local, nacional e internacional) e contribucións á teoría e metodoloxía de investigación-acción en relación coa educación, saúde, asistencia social, comercial e configuración de servizos públicos.

Departamento de Psicoloxía da UDC: ligazóns interesantes do ámbito da psicoloxía.

Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación da UDC: vínculos directos ás revistas máis importantes no panorama nacional (e, en menor medida, internacional) no campo da psicoloxía.

Education and Training: páxina da Comisión Europea para a Educación.

Educaweb: banco de datos especializado en todo tipo de ofertas educativas e formativas en España.

Eduso.net: o portal da educación social; dá acceso a revistas a texto completo sobre o tema e a outros recursos, e conta con un apartado de experiencias.

EspazoAbalar: páxina que informa das novidades do Proxecto Abalar, cuxa finalidade é a integración das TIC na práctica educativa en Galicia.

Eurydice: Le réseau d'information sur l'education en Europe: acceso a documentos a texto completo sobre educación en Europa.

GenMagic.org: portal de creación e investigación multimedia.

InfoEdEs: Enlaces Educativos en Español: información sobre centros oficiais, universitarios, asociacións profesionais, revistas, educación especial, etc.

Libro blanco sobre la educación y la formación: ensinar e aprender: cara a sociedade cognitiva.

Libro blanco título de grado en Pedagogía y Educación social

Orientared: recursos para a orientación educativa en internet.

Ploteus: portal sobre oportunidades de aprendizaxe en todo o espazo europeo.

Portal de Orientación Profesional: elaborado pola Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ofrece ferramentas para a busca activa de emprego.

Portal Educativo do Instituto Galego de Estatística: acceso a datos e fontes estatísticas de interese, actividades, unidades didácticas, etc. e información xeral en torno ás estatísticas da comunidade.

Smart Exchange: páxina para buscar e compartir recursos creados coa pizarra dixital interactiva (smart board).

Smithsonian Education: páxina do Smithsonian Center for Education and Museum Studies con recursos, dirixida non só ao profesorado senón tamén ao estudantado e ás familias. A procura de información permite diferentes filtrados.

Revistas-e

IN-RECS (Índice de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales, Educación)

Reseñas Educativas: una revista de reseñas de libros.

Revista de Investigación Educativa (RIE): editada pola Asociación Interuniversitaria de Investigación en Pedagogía (AIDIPE), con sede en Barcelona.

Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa (RELIEVE): editada pola Asociación Interuniversitaria de Investigación en Pedagogía (AIDIPE)

Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa: Electronic journal of research in educational psychology

Revista de Estudios e Investigacion en Psicología y Educación (REIPE): continuación da Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación fundada en 1997, a raíz da celebración do II Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía. Edición conxunta da Universidade do Minho (Braga, Portugal) e da Universidade da Coruña.

Revista Española de Orientación  y Psicopedagogía (REOP): revista oficial da Asociación Española de Orientación e Psicopedagoxía (AEOP)

 


Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000