Fly, Caterpillar, Pear, and Centipede

Bases de datos gratuítas

Addgene: é un repositorio sobre plásmidos, sen ánimo de lucro, para axudar a que científicos e académicos de todo o mundo compartan plásmidos de alta calidade.

Anthos: programa desenvolvido para mostrar información sobre a biodiversidade das plantas de España en Internet, nado ao amparo do proxecto de investigación Flora iberica para mostrar á sociedade os coñecementos xerados en dito proxecto.

Athena Mineralogy: información sobre nomes de minerais, elementos, fórmulas e imaxes destes.

BioRxiv: arquivo en liña para prepublicacións de artigos científicos do eido da bioloxía, mantido polo Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL).

Chromevaloa: base de datos dinámica, orientada ao desenvolvemento de test cromatínicos para a detección da xenotoxicidade causada pola biotoxina ácido ocadaico no ambiente mariño.

Database (Sanger Institute): referencias de investigación sobre o xenoma humano, secuencias, análise, etc. do Sanger Institute (U.K.)

DDBJ (DNA Data Bank of Japan): base de datos de xenetica.

Ensembl: proporciona información sobre o xenoma dos vertebrados e outras especies eucariotas.

European Bioinformatics Institute: proporciona ferramentas para a comprensión dos datos xenómicos e proteómicos, así como bases de datos relacionadas con ácidos nucleicos, proteínas e estruturas macromoleculares.

FlyBase: base de datos xenéticos e moleculares da mosca Drosophila melanogaster.

GeneCards: base de datos de xenes humanos que contén información xenómica relacionada de todos os xenes humanos coñecidos e preditos.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF): base de datos internacional que facilita información de todos os tipos de seres vivos do planeta.

Gold: Genomes Online Database: é un recurso web para o acceso integral a información de todo o mundo relativa a proxectos de secuenciación de xenoma e metaxenoma, e os seus metadatos asociados.

The Human Gene Mutation Database (HGMD): reúne unha ampla colección de mutacións en xenes asociadas a enfermidades humanas hereditarias, así como enlaces a bibliografía relacionada. Parte da súa información é de acceso público, aínda que require rexistrarse.

Interscience: ofrece o contido de máis de 2.500 revistas, libros, manuais, etc. Da o resumo completo e o texto completo en algúns deles.

International Plant Names Index (IPNI): base de datos de nomes e datos bibliográficos asociados de espermatofitas, monilofitas y licofitas; o seu obxectivo é eliminar a necesidade de reiteradas referencias a fontes primarias para a información básica bibliográfica sobre nomes de plantas.

IUCN Red List ou Lista Vermella da UICN (Unión Internacional para a Conservación da Natureza): lista de especies, subespecies, variedades ou poboacións de seres vivos ameazados de extinción en distinto grao.

MGI: Mouse Genome Informatics: é a base de datos internacional sobre o rato de laboratorio. Proporciona datos integrados biolóxicos, xenétcos e xenómicos para facilitar o estudo da saúde humana e de enfermidades.

National Center for Biotechnology Information (NCBI): páxina do NCBI (fundación do goberno de Estados Unidos) con información sobre bioloxía molecular, biomedicina e xenómica. Acceso  a moitas bases de datos  públicas e outras referencias e recursos.

The Plant List: lista non rematada dos nomes botánicos de tódalas especies de plantas, dispoñibles na Web. Resultado dunha iniciativa internacional da Global Partnership for Plant Conservation para cumprir o Obxectivo 1 da Estratexia mundial para a conservación das especies vexetais do Convenio da ONU sobre a diversidade biolóxica: a necesidade de “An online flora of all known plants.” Proxecto complementario do International Plant Names Index.

RCSB Protein Data Bank: base de datos  de información sobre estruturas biolóxicas macromulares.

Saccharomyces Genome Database: información sobre o xenoma da saccharomyces cerevisae (levadura de cervexa). elaborada  polo US National Institut of Health, National Human Genome Research Institut e a Stanford University.

Worldwide Protein Data Bank (wwPDB): manten un único arquivo Protein Data Bank de datos de estruturas macromoleculares dispoñible gratuíta e publicamente para a comunidade global.

WormBase: base de datos xenéticos e moleculares do verme C. elegans.

 

Blogs

La Ciencia por Gusto: versión ampliada da columna semanal de divulgación científica de Martín Bonfil Olivera, da Dirección Xeral de Divulgación da Ciencia, la UNAM, que aparece os mércores no periódico mexicano Milenio Diario.

Royal Society of Biology Blog: blog da asociación profesional creada en Londres, que representa a diversos individuos e sociedades relacionadas coa bioloxía. Os seus membros son científicos, estudantes de tódolos niveis, profesionais do mundo académico, a industria e a educación, así como outros membros interesados na bioloxía.

Catálogos

Biblioteca Institut Pasteur

CNB.Biblioteca: catálogo da biblioteca do Centro Nacional de Biotecnoloxía (integrado no catálogo do CSIC).

Macaulay Library: é o maior arquivo dixital online de sons animais do mundo. Foi reunido polo laboratorio de Ornitoloxía da Universidade de Cornell. Contén 150.000 arquivos con sons de 9.000 especies animais e 7.500 horas de grabacións. Boa parte dos arquivos corresponden a cantos e chamadas de aves.

Congresos, simposios

All Conferences.Com: Biology Conferences

FASEB (Federation of American Societies for Experimental Biology)

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

BioTech. Life Science Dictionary (Universidade de Michigan)

Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles (CSIC): información en liña sobre a historia natural dos vertebrados españois.

Flora Europaea: enciclopedia na que se describen todas as plantas silvestres e cultivadas de Europa ata o nivel de subespecie

Glossary of Biological Terms (Berkeley Museum of Paleontology)

Talking Glossary of Genetic Terms : o xenoma humano definido por profesionais do National Human Genome Research Institute (NHGRI)

The International Plant Names Index (IPNI): nomes e detalles bibliográficos asociados básicos de plantas con semente, fentos e licofitas.

Tesauro ICYT de Bioloxía Animal

Vocabulario inglés-español de bioquímica y biología molecular

Institucións, organismos, asociacións

American Physiological Society

American Society of Plant Biologists

APS (American Phytopathological Society)

Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC)

Centro Nacional de Biotecnología

Index Herbariorum: Directorio de herbarios do mundo.

Institut Pasteur

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

International Organization for Biological Control (IOBC)

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Portais temáticos

Algal Functional Annotation Tool: recurso bioinformático para a busca e interpretación funcional de listas de xenes, e para a visualización dinámica das súas proteínas en mapas metabólicos.

AllGenetics: páxina desta empresa filial da UDC que apoia a investigadores, corporacións e institucións europeas ofrecendo unha gran variedade de servizos e recursos sobre xenética.

Área de Edafología y Química Agrícola (Universidad de Extremadura): cursos sobre edafoloxía, xestión e conservación do solo, e base mundial de referencia para os recursos edáficos.

ARKive: portal temático sobre especies en perigo de extinción para educar e sensibilizar ao público.

Aula Virtual de Genética: aula virtual do Departamento de Genética da Universidad Complutense de Madrid con prácticas, problemas e máis.

Bases de datos da FAO: as bases de datos da FAO abranguen temas relacionados coa seguridade alimentaria e a agricultura.

BioCatalogue: proporciona un catálogo revisado de servizos web sobre ciencias da vida.

Biodeversity Heritage Library:  traballa en colaboración para que a literatura da biodiversidade se poña abertamente a disposición de todo o mundo.

Bioisis: fonte para a investigación de estruturas macromoleculares por pequenos ángulos de dispersión de raios X (small angle X-ray scattering, SAXS).

Biology online: información sobre ciencias da vida en forma de tutoriais, referencias e un dicionario online de termos de bioloxía.

Database for Annotation, Visualization andI ntegrated Discovery (DAVID): ofrece unha completa colección de ferramentas para a anotación funcional que facilitan ao investigador a comprensión do significado biolóxico oculto en largas listas de xenes.

ExPASy: Bioinformatics Resource Portal: páxina do SIB (Swiss Institute of Bioinformatics), proporciona acceso a bases de datos científicas e ferramentas de software en diferentes áreas da bioloxía, incluíndo a proteómica, xenómica, filoxenia, bioloxía de sistemas, xenética de poboacións, transcriptómica, etc.

Flora Vasca: proxecto desenvolto por BioScripts (Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos Científicos) e o naturalista François Lods, e patrocinado polo Ayuntamiento de Mañaria. Propone ver, identificar e participar da documentación con fotos das plantas do Norte de España, segundo o libro “Claves ilustradas de la Flora del País Vasco y de los territorios limítrofes“.

Flora Vascular: información sobre flora da península ibérica.

Genamics SoftwareSeek: software comercial e libremente distribuíble para o seu uso en bioloxía molecular e bioquímica.

Gene Ontology (GO): esforzo colaborativo para cubrir a necesidade de descripcións consistentes de produtos xenéticos en distintas bases de datos. O proxecto comenzó en 1998 como unha colaboración entre tres bases de datos de organismos modelo: FlyBase (Drosophila), a Saccharomyces Genome Database (SGD) e a Mouse Genome Database (MGD). O GO Consortium (GOC) incorporou dende entón moitas bases de datos, incluíndo varios dos maiores repositorios de xenomas de plantas, animais e microbios.

Global Plants Initiative (GPI): colaboración internacional de máis de 300 herbarios co obxectivo de dixitalizar e difundir imaxes de alta resolución de tipos nomenclaturais de plantas, hongos y algas. Esas imaxes, con etiquetas interpretativas e ligazóns a fontes primarias, preséntanse a través da Global Plants database.

Human Genome Project: páxina do Department of Energy do National Institute of Health (EE.UU.). Permite a consulta de publicacións, congresos, aspectos legais, secuencias de ADN, etc. Pódese realizar a busca por índice temático e alfabético. En inglés.

iBioSeminars: artigos, recursos educativos, vídeos, ..., de bioloxía online.

Ingenta. Biology & Life Sciences: permite a consulta de publicacións electrónicas: sumarios de revistas, informes técnicos, pre-prints, patentes, etc.

Joint Genome Institute do U.S. Department of Energy (DOE JGI). Data & Tools: centro no que unen coñecementos e recursos en cartografía xenética, secuenciación do ADN e TIC tres centros de xenómica do Departamento de Enerxía: o Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), o Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) e o HudsonAlpha Institute for Biotechnology. O Instituto é o líder global na xeración de secuencias xenómicas de plantas, fungi e microbios; ofrece información e ferramentas para a análise bioinformática de data sets.

The Plant Pathology Internet Guide Book: con información sobre a bibliografía máis interesante de fitopatoloxía.

The Unofficial Stephen Jay Gould Archive: pretende facer máis accesibles as ideas de Stephen Jay Gould a estudantes, profesores e interesados na ciencia.

SIDALC (Alianza de Servicios de Información y Documentación Agropecuaria de las Américas): alianza internacional de servizos de información agrícola, pecuaria, forestal e ambiental, mediante o cal un importante grupo de institucións de 22 países americanos comparten en rede información e servizos. A súa base de datos conta con 2,7 millóns de referencias, e con 250.000 documentos a texto completo.

UnirProt ofrece á comunidade científica un recurso de información exhaustivo e universal sobre proteínas; é o resultado da colaboración entre o European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), o SIB Swiss Institute of Bioinformatics e o Protein Information Resource (PIR).

World Flora Online: Iniciativa internacional da Global Partnership for Plant Conservation para cumprir o Obxectivo 1 da Estratexia mundial para a conservación das especies vexetais do Convenio da ONU sobre a diversidade biolóxica: a necesidade de “An online flora of all known plants.” O resultado é The Plant List, unha lista non rematada dos nomes botánicos de tódalas las especies de plantas, dispoñibles na Web. 

ZFIN: The Zebrafish Model Organism Database: ampla información sobre o Danio rerio, incluíndo bases de datos de xenómica, etapas de desenvolvemento, publicacións e ferramentas moleculares.

Revistas-e

AmbientalMENTEsustentable

Anales de Biología

Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe: Revista de Xeoloxía Galega e do Hercínico Peninsular

The Company of Biologists

E-LIFE

E-revistas: agricultura, bioloxía e medio ambiente

FEBS Open Bio

PeerJ

Redalyc: Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

Scielo: Scientific Electronic Library Online